Przyszłość terenu poobozowego w Zgorzelcu

Dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska skierowała do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego oraz Burmistrza Zgorzelca Rafała Gronicza prośbę o dołożenie usilnych starań i niedopuszczenie do przekształcenia części terenu po Stalagu VIII A Görlitz znajdującego się w Zgorzelcu-Koźlicach w osiedle mieszkaniowe.

Stalag VIII A Görlitz był pierwszy obozem utworzonym w 1939 r. na terenie VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu (Śląsk). Razem ze stalagami Lamsdorf i jeszcze innymi obozami jenieckim na Śląsku, stanowił miejsce izolacji wielu tysięcy szeregowych, podoficerów różnej narodowości oraz eksterminacji żołnierzy Armii Czerwonej i jednocześnie rezerwuar taniej siły roboczej. Był także pierwszym obozem jenieckim na drodze jeńców ewakuowanych w styczniu 1945 r. z obozowego kompleksu Lamsdorf.  

Miejsce po Stalagu VIII A Görlitz jest dzisiaj jednym z nielicznych w naszym kraju, gdzie prowadzi się pracę nie tylko upamiętniającą jeńców wojennych i popularyzującą ich losy, ale także edukacyjną oraz kulturalną. Działa tam Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura wraz z Fundacją Pamięć, Edukacja, Kultura, z którymi nasze Muzeum współpracuje.

wstecz