Przesunięcie terminu zakończenia przebudowy pawilonu

Termin zakończenia robót związanych z II etapem inwestycji pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia" został przedłużony do 15 kwietnia br.

Prace przy nowym pawilonie wejściowym Muzeum, polegające na robotach wykończeniowych i instalacyjnych, stworzeniu komunikacji między kondygnacjami oraz elewacji obiektu, zostały przedłużone o trzy i pół miesiąca. Powodem są problemy wykonawcy – Zakładu Techniczno-Budowlanego POLBAU Sp. z o.o., związane z pandemią, a na wydłużenie terminu pozwalają zapisy ustawy z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

Przypomnijmy, że trwające prace to drugi etap robót rozpoczętych w 2019 r., których zasadniczym celem prac jest wprowadzenie istotnych zmian funkcjonalno-organizacyjnych w łambinowickiej siedzibie, w tym stworzenie strefy wejścia dla zwiedzających i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Założeniem jest także stworzenie, w kolejnych etapach, sal edukacyjnych, magazynów zbiorów, a w wyremontowanych salach wystawowych – nowej ekspozycji.  

Środki na inwestycję pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Województwa Opolskiego.

Fragment placu...
Wnętrze pawilonu...
Jeden z robotników...
Wnętrze pawilonu...
wstecz