Projekt Muzeum dofinansowany z programu „Niepodległa”

Wśród dofinansowanych wniosków z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na rok 2022 jest projekt: „Wolność jest w nich. Powstańcy warszawscy 1944–2022”. Muzeum otrzymało na jego realizację ponad 140 tys. zł.

Projekt dotyczy losów powstańców warszawskich przetrzymywanych w niemieckich obozach jenieckich. Ma charakter popularyzatorsko-edukacyjny i upamiętniający. Jego realizacja, w terminie maj–październik 2022 r., przewiduje działania zróżnicowane pod względem formy. Jednym z nich jest mobilna, rozszerzona wersja wystawy czasowej Koniec i początek. Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej, uzupełniona katalogiem i materiałami dydaktycznymi, pozwalającymi na prowadzenie zajęć i warsztatów. Ponadto, w ramach projektu, zostanie zorganizowany konkurs, program edukacyjny, a także działania artystyczne.

Efektami projektu będą również: ogólnopolska konferencja naukowa, dotycząca niemieckich obozów jenieckich oraz dwie publikacje o rtm. Witoldzie Pileckim autorstwa dra Piotra Stanka z Działu Naukowego oraz dla dzieci i rodziców, poświęcona Barbarze Lewandowskiej, powstańcowi warszawskiemu, jeńcowi m.in. Stalagu 344 Lamsdorf, przygotowana przez dr Violettę Rezler-Wasielewską.

Będziemy informować o postępach prac.

wstecz