Prace konserwatorskie na Starym Cmentarzu Jenieckim

Do zadań statutowych naszego Muzeum należy m.in. sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi w Łambinowicach. Dlatego wspieramy gminę Łambinowice, która jest ich administratorem, w staraniach nad zachowaniem nekropolii w jak najlepszym stanie. Z przyjemnością zatem informujemy, że Urząd Gminy w Łambinowicach przystępuje do realizacji kolejnego etapu prac konserwatorskich na Starym Cmentarzu Jenieckim. Wartość projektu to 112 500 zł, w tym 90 tys. zł pochodzi z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 22 500 zł, na wkład własny, zapewnił wojewoda opolski.

Działania konserwatorskie są procesem żmudnym i kosztownym. Wobec krzyży nagrobnych na Starym Cmentarzu Jenieckim trwa on intensywnie od 2014 r. Z pewnymi przerwami prawie każdego roku udaje się oddać w sprawne ręce konserwatorów kolejne krzyże. Wszystkie prace, także te z zakresu prewencji konserwatorskiej, relacjonujemy na stronie i Facebooku Muzeum. Szczegółowo zaś były prezentowane na jednym z „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” (http://www.cmjw.pl/aktualnosci/relacja-z-grudniowych-ilambinowickich-spotkan-muzealnychi,1137.html), z którego pochodzi część zdjęć niżej pokazywana.

Tegoroczny projekt zakłada poddanie pełnej konserwacji 490 nagrobków. Obecnie są załatwiane formalności. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej w czerwcu. O ich przebiegu – jak zawsze – będziemy Państwa informować.

wstecz