Posiedzenie Rady Muzeum

Działalność naszego Muzeum w roku 2019 oraz plan pracy na rok 2020 były głównymi tematami posiedzenia Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Odbyło się ono wczoraj (16.07) w gościnnych pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Obok członków Rady uczestniczyli w nim Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zbigniew Kubalańca oraz dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.

Obrady prowadził przewodniczący Rady, prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Na jego prośbę dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Muzeum, przedstawiła najważniejsze zadania zrealizowane przez placówkę w 2019 r. i podjęte w roku 2020. Dotyczyły one gromadzenia i opieki nad zbiorami, działalności naukowo-badawczej i wydawniczej, edukacji oraz prac inwestycyjnych. W odniesieniu do prezentacji tegorocznej pracy placówki z dużym uznaniem spotkał się fakt przyznania Muzeum Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Zainteresowanie wzbudziły także informacje o kolejnych pracach inwestycyjnych, prowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Dotychczasowa działalność Muzeum została dobrze oceniona przez członków Rady, a sprawozdanie i plan przyjęto jednogłośnie. Uznanie dla pracy instytucji wyraził również Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, składając na ręce V. Rezler-Wasielewskiej podziękowania dla całego zespołu. Obrady zakończyło pamiątkowe zdjęcie. Chętni mogli zwiedzić ekspozycję.

wstecz