Ponowna wizyta Ambasadora Rumunii

Wczoraj, 22 stycznia, w Łambinowicach gościli Ambasador Rumunii w Polsce Ovidiu Dranga oraz attaché wojskowy płk Dragos Florea. Wizyta związana była z zakończeniem prac konserwatorskich przy rumuńskich mogiłach na starym Cmentarzu Jenieckim, który jest dla Rumunów miejscem szczególnym, bo kryjącym prochy największej w Europie liczby ich żołnierzy. Właśnie tam, przed Pomnikiem Ofiar I Wojny Światowej, doszło do spotkania rumuńskiej delegacji z Wójtem Gminy Łambinowice Tomaszem Karpińskim, a także dyrektor Muzeum dr Violettą Rezler-Wasielewską oraz kierownik Działu Edukacji i Wystaw dr Anną Wickiewicz.

Po złożeniu wieńców i zniczy niewielka ze względu na pandemię grupa udała się do Muzeum w Łambinowicach. Tematem rozmów było podsumowanie dotychczasowej współpracy, skupionej na pracach konserwatorskich, którą wszyscy bardzo dobrze ocenili. Ponadto plany na najbliższą przyszłość: dalsza troska o stan zachowania nagrobków, przekładana z powodu koronawirusa wizyta premiera Rumunii, działania popularyzatorskie i edukacyjne, jak np. muzealne wykłady online o historii miejsca i jeńców Lamsdorf. Istotnym punktem spotkania była projekcja filmu przygotowanego przez stronę rumuńską, a opowiadającego o pracach konserwatorskich (prosimy o śledzenie muzealnego Facebooka, na którym umożliwimy niebawem obejrzenie tego dokumentu). Jednym z elementów spotkania była również rozmowa online z burmistrzem rumuńskiego Hațeg o nawiązaniu współpracy partnerskiej z Gminą Łambinowice.

Ambasador Rumunii w Polsce Ovidiu Dranga kończy już swoją misję dyplomatyczną w naszym kraju. Zapewnił, że wyjedzie z niego, wywożąc w sercu poruszenie wywołane miejscem i przyjemność dobrze spełnionego obowiązku.

Delegacja rumuńska...
Groby żołnierzy na...
Ekran, na którym...
Uczestnicy...
wstecz