Pierwsza zapowiedź EDD

Okres wakacji jest w Muzeum czasem intensywnych przygotowań do sezonu jesiennego. Z powodu ograniczeń w działalności programowej spowodowanych przez wiosenną pandemię COVID-19, niektóre wydarzenia zostały przesunięte na późniejsze miesiące. Oprócz nich zbliżają się stałe pozycje corocznego kalendarza.

Jedną z nich są Europejskie Dni Dziedzictwa, zaplanowane w tym roku na dwa wrześniowe weekendy: 12/13 i 19/20.09. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych włączy się w to ogólnopolskie wydarzenie dwiema propozycjami: jedna – organizowana w Opolu – dotyczyć będzie miast i miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego, druga – w Łambinowicach – być może przybierze kształt rajdu rowerowego po tamtejszym Miejscu Pamięci Narodowej. O szczegółach przesądzi aktualna sytuacja epidemiczna. Niezależnie od niej obydwa wydarzenia dostępne będą w wersji online na muzealnym facebooku.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji EDD jest „Moja Droga”. Przedstawimy ten temat zarówno w wymiarze jednostkowym – odnoszącym się do indywidualnych doświadczeń jeńców wojennych, jak i w wymiarze zbiorowym – społeczności i narodów. Aktualnych informacji o wydarzeniu, które odbywać się będzie w całym kraju, szukać należy na stronie https://edd.nid.pl/

wstecz