Pamiątki po żołnierzu PKW trafiły do Muzeum

Dzięki darowi Bożeny Markiewicz w marcu br. zbiory Muzeum powiększyły pamiątki po pchor. Mieczysławie Czapli. Teraz trwa ich inwentaryzacja i opracowanie.

Mieczysław Czapla (ur. w 1919 r. w Zawierciu), żołnierz 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty, od listopada 1939 r. do maja 1940 r. był jeńcem Stalagu VIII B Lamsdorf. Później przetrzymywano go także w stalagach XII A Limburg an der Lahn i XII C Wiebelsheim, a od października 1941 r. do marca 1945 r. był zmuszony do pracy w jenieckim batalionie budowlano-roboczym nr 42 Mannheim (Kriegsgefangenen Bau - und Arbeitsbataillon 42 Mannheim). Natomiast po zakończeniu II wojny światowej, do 1947 r., M. Czapla służył w Polskich Kompaniach Wartowniczych, funkcjonujących przy oddziałach armii amerykańskiej w Niemczech i przebywał w obozie dla „dipisów”, a w 1950 r., wraz z żoną Heleną, wyemigrował do USA.

Zdecydowana większość zbioru to dokumenty urzędowe, legitymacje, notatki dotyczące odbywanej służby w PKW oraz dalszego życia w okupowanych przez aliantów Niemczech. Ważnym uzupełnieniem kolekcji są fotografie (166) z tego okresu.

Pięknie dziękujemy za dar!

wstecz