Pamiątki po majorze Anatolu Pieregorodzkim

W maju i czerwcu 1940 r., tysiące polskich żołnierzy brało udział w walkach przeciwko niemieckiej ofensywie na Francję. Wśród nich był mjr Anatol Pieregorodzki, którego krótki pobyt w obozie jenieckim rozpoczął się w czerwcu, 82 lata temu, a pamiątki po nim niedawno trafiły do zbiorów Muzeum.

Anatol Pieregorodzki (1906–1961) przed wybuchem II wojny światowej służył w 10 Brygadzie Kawalerii pod dowództwem płk. Stanisława Maczka. Podczas kampanii wrześniowej przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. Stamtąd przedostał się do Francji, do Polskich Sił Zbrojnych. W czerwcu 1940 r. podczas walk we Francji trafił do niewoli niemieckiej – Frontstalagu 155 Dijon-Longvic. Po miesiącu jednak zbiegł, docierając do Szkocji, gdzie ponownie połączył się z 10 Brygadą Kawalerii, która wkrótce weszła w skład 1 Dywizji Pancernej. Razem z nią w 1944 r. brał udział w walkach w Normandii, Belgii i Holandii. Służbę w Polskich Siłach Zbrojnych zakończył w październiku 1946 r., wstępując do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia – korpusu Armii Brytyjskiej. Później zamieszkał w Kanadzie.

W marcu br. pani Marzanna Sożyńska przekazała do zbiorów Muzeum fotografię swojego wuja Anatola Pieregorodzkiego, a ponadto kopie dokumentów z okresu służby w Polskich Siłach Zbrojnych i cztery numery czasopisma Dziennik Żołnierza (wydane w 1941 r. w Szkocji). My okazaliśmy się pomocni w poszerzeniu jej wiedzy na temat jenieckich losów Anatola Pieregorodzkiego.

wstecz