Nasze czasopismo w bazie ICI Journals Master List!

„Łambinowicki Rocznik Muzealny” wydawany przez Muzeum od 1974 r. pozytywnie przeszedł proces oceny i jest indeksowany w bazie ICI Journals Master List na rok 2020.

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w ramach której oceniane są zgłoszone periodyki. Tegoroczny wynik oceny (Index Copernicus Value) naszego czasopisma wynosi 63.32. Świadczy on o mocy rocznika – mówi, jak szybko będzie mógł zwiększać cytowalność publikowanych w nim artykułów.

Przypominamy, że „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, obejmujący obecnie 43 tomy, w tym roku znalazł się w nowym, rozszerzonym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w 2020 r. trafił do innej prestiżowej bazy – ERIH PLUS.

Profil czasopisma w ICI Journals Master List znajduje się tutaj.

wstecz