Muzeum na sesji sejmiku

Dzisiaj, na XXXII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego w Sali konferencyjnej Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, była prezentowana m.in. działalność naszego Muzeum. Raport dotyczył przede wszystkim lat 2018–2020 i był kolejnym, jaki samorządowa instytucja kultury złożyła przed radnymi.  

Prezentacji dokonała dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska. Scharakteryzowała wpierw instytucję i objaśniła jej specyfikę. Przypomniała również cele statutowe, a następnie zwięźle omówiła działalność merytoryczną, zwracając przy tym uwagę na liczne sukcesy w gromadzeniu, opracowaniu, konserwacji i udostępnianiu zbiorów, pracy naukowej i wydawniczej, wystawienniczej, edukacyjnej, a także upamiętniającej, której ważnym przejawem są uroczystości w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, jak np. jutrzejsze złożenie kwiatów i zniczy przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dyrektor przedstawiła również najistotniejsze informacje dotyczące infrastruktury Muzeum, jego budżetu i zatrudnienia. Swoje wystąpienie zakończyła określeniem zadań na najbliższą przyszłość.

Wystąpienie zostało wysłuchane przez radnych z zainteresowaniem. Dyrektor przyjęła słowa uznania dla całego zespołu oraz życzenia wytrwałości i dalszych sukcesów, a także zapewnienie wsparcia.

wstecz