Międzynarodowa konferencja w Bytomiu

Wczoraj, 19 listopada, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Kresowa. Udział w niej wziął dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego CMJW.

Tegoroczne obrady odbyły się pod hasłem „Rok 1921 na Kresach Wschodnich i Zachodnich. Historia i pamięć”. Część wystąpień była przeprowadzona stacjonarnie, a część referentów uczestniczyło w konferencji zdalnie, w tym m.in. dr Piotr Stanek, który mówił o Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu.

Referat dotyczył roli kompleksów wojskowego i obozowego, które funkcjonowały wówczas na terenie dzisiejszych Łambinowic. Miejscowość ta, choćby z uwagi na linię kolejową Opole-Nysa, czy położenie tuż poza linią demarkacyjną i obszarem plebiscytowym, stanowiła doskonałe miejsce na zlokalizowanie bazy broni, amunicji oraz żołnierzy i jeńców.

Wśród uczestników konferencji byli także historycy pracujący wcześniej w naszym Muzeum: dr Joanna Lusek (organizator wydarzenia) oraz dr Przemysław Jagieła.

wstecz