Jenieckie (i nie tylko) sprawy w Polsce

Co pewien czas powstają w naszym kraju cenne inicjatywy, mające na celu badanie i upamiętnianie losów ofiar II wojny światowej, w tym także jeńców wojennych.

Do przedsięwzięć tych należy niewątpliwie uroczyste odsłonięcie krzyża i pomnika w Czarnem, w miejscu, gdzie funkcjonował Stalag 315 Hammerstein. Organizatorem wydarzenia z 19 czerwca br., przy wsparciu Stowarzyszenia „Z Otwartym Sercem” oraz portalu „Muzeum Obozów Jenieckich w Czarnem”, było Nadleśnictwo Czarnobór, które zapowiada, iż w przyszłości powstanie tam również ścieżka historyczno-edukacyjna.

Również Dolnośląskie Towarzystwo Historyczne, które od 2019 r. realizuje objęty przez nasze Muzeum honorowym patronatem projekt badawczy, mający na celu ustalenie miejsc pracy oraz śmierci więźniów i jeńców wojennych na terenie Sieniawki, zintensyfikowało prace i niebawem zaprezentuje ich wyniki.

Będziemy informować Państwa o postępach prac, szczególnie, że przygotowujemy się do kolejnej edycji konferencji poświęconej jenieckim miejscom pamięci, którą zorganizujemy w listopadzie br.

Cieszy nas ponadto sukces zespołu dra Dawida Kobiałki, zaprzyjaźnionego i współpracującego z naszym Muzeum archeologa. Także w czerwcu, w Chojnicach, rozpoczęły się prace związane z pierwszym etapem ekshumacji i badań archeologicznych nieujawnionego wcześniej grobu ofiar mordu na więźniach Gestapo. Wynik prac, dzięki zastosowaniu nowoczesnego aparatu naukowego, może stać się przełomowym krokiem w badaniach nad zbrodniami nazistowskich Niemiec.

 

Tytułowa fotografia udostępniona przez Nadleśnictwo Czarnobór – Lasy Państwowe.

wstecz