Na uboczu. Lamsdorf… Relacja ze spotkania

Na uboczu. Lamsdorf… Relacja ze spotkania

Wczoraj, 4 maja, w łambinowickiej siedzibie Muzeum odbyło się spotkanie pt. Na uboczu. Lamsdorf w czasie powstań śląskich i plebiscytu (1919–1921) z autorem książki pod tym tytułem – dr. Piotrem Stankiem, kierownikiem Działu Naukowego. Wydarzenie to było majową edycją cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne”.

Spotkanie rozpoczęła powitaniem dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, której towarzyszył dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, dr Bartosz Kuświk, współwydawca publikacji. Ich krótkie wprowadzenie do tematu spotkania poprzedziło prezentację tytułowego zagadnienia przez dr. Piotra Stanka.

Bohater wczorajszego wydarzenia w interesującym, bardzo bogatym w faktografię wystąpieniu omówił funkcje niemieckiego poligonu wojskowego Lamsdorf w latach 1919–1921. Mimo postanowień traktatu wersalskiego miejsce to pełniło wtedy ważną rolę: składowano tam broń i amunicję, w wojennym rzemiośle wprawiały się różne formacje militarne i paramilitarne, w tym dywersyjne oraz ochotnicy do walki z powstańcami śląskimi. W dalszym ciągu przebywali w Lamsdorf jeńcy wojenni z lat I wojny światowej i funkcjonował obóz repatriacyjny dla niemieckich imigrantów. Było to także miejsce internowania działaczy śląskich. Wielogodzinne kwerendy w licznych instytucjach krajowych (m.in. CMJW czy Archiwum Państwowe w Opolu) i zagranicznych (Bibliothèque nationale de France, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce czy Library of Congress) zaowocowały rekonstrukcją tego obrazu.

Spotkanie było okazją do nabycia książki w promocyjnej cenie, a ponadto zdobycia autografu autora. Uczestnicy wydarzenia chętnie z tej możliwości skorzystali.

 

Dyrektor Muzeum,...
Dyrektor Muzeu,...
Uczestnicy...
Dr Stanek podpisuje...
wstecz