Bory Niemodlińskie 2027. Nowa Lokalna Strategia Rozwoju

Przedstawiciele Muzeum, które jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich, wzięli udział w spotkaniu pt. Bory Niemodlińskie 2027. Nowa Lokalna Strategia Rozwoju, które odbyło się 4 sierpnia w Łambinowicach.

Spotkanie dotyczyło prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023–2027, w ramach której do dyspozycji może być ponad 11 mln zł na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej,  tworzenie gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, poprawę dostępu do usług oraz małej infrastruktury publicznej, czy organizację szkoleń i kampanii edukacyjnych m.in. z zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Wcześniejsze strategie to ponad 200 zrealizowanych projektów z dofinansowaniem ponad 21,5 mln zł. Korzystało z nich także Muzeum, które pozyskało środki m.in. na wydanie publikacji, np. 6 zeszytu Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, cykl spektakli teatralnych Byśmy rozumieli i pamiętali oraz warsztaty historyczno-artystyczne Wplątani w wielką historię.

W spotkaniu, którego celem było poznanie opinii mieszkańców, instytucji i organizacji na temat kształtu nowej strategii, a także określenie lokalnych potrzeb, Muzeum reprezentowali pracownicy Działu Zbiorów i Konserwacji Elżbieta Góra (kierownik) oraz Piotr Jędorowicz.

Natomiast kilka dni wcześniej, 27 lipca, w łambinowickiej siedzibie Muzeum odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń nowego „Szlaku wokół Borów Niemodlińskich” (w ramach realizacji „Planu komunikacji” na 2022 rok, Przedsięwzięcie 5-Krajobrazy), także związane z rozwojem Borów Niemodlińskich. Jego częścią było wystąpienie dr Anny Wickiewicz (kierownik Działu Edukacji i Wystaw) m.in. na temat wykorzystania rowerów w działalności edukacyjnej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

 

 

 

wstecz