Finał prewencyjnych prac konserwatorskich

Trwające od początku lipca prace z zakresu prewencji konserwatorskiej na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach dobiegły końca. Przy zaangażowaniu grupy młodzieży udało się oczyścić i zabezpieczyć wiele żelbetowych krzyży na jenieckich grobach.

Z kolei wczoraj i dzisiaj (14 i 15.07) oczyszczono zabytkowy Pomnik Jeńców Serbskich. Starannie odrestaurowany w 2014 r., został obecnie umyty środkiem chemicznym, a następnie wodą. Dzięki tym zabiegom, bryła piaskowca nie podda się niszczącemu działaniu mchów i porostów. Zadanie to przeprowadziło Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków PWSZ w Nysie. Środki finansowe na prewencję konserwatorską zapewnił Instytut Pamięci Narodowej.

Prace na najstarszej z łambinowickich nekropolii przebiegają obecnie wielotorowo: sporo krzyży zostało już zdemontowanych w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, po których wrócą na swoje miejsca. Konsekwentnie podejmowane przez Muzeum, Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW i Gminę Łambinowice starania służą zachowaniu miejsca, w którym splotły się losy jeńców wojennych z całego świata.

wstecz