e-Wystawa

Dom Konferencji w Wannsee – Miejsce Pamięci i Edukacji Historycznej w Berlinie przygotował wystawę online An Unrecht erinnern. Auf den Spuren sowjetischer Kriegsgefangener (Pamiętać o bezprawiu. Śladami radzieckich jeńców wojennych), na której jest prezentowane nasze miejsce pamięci.

Fotografia przedstawiająca Cmentarz Jeńców Radzieckich z Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych posłużyła do zobrazowania miejsca, z którym były związane niezwykle skomplikowane losy jednego z bohaterów wystawy – Israila (Igora) Gurjewitscha. Podczas II wojny światowej był on przetrzymywany w Stalagu 318/VIII F Lamsdorf, skąd trafił do KL Gross-Rosen. Mimo wyjątkowo trudnych warunków, katorżniczej pracy i żydowskiego pochodzenia, Gurjewitsch przeżył ten trudny czas. Po wojnie powrócił do ZSRR i do swojego aktorskiego zawodu. Jeniecka przeszłość spowodowała jednak, że trafił do więzienia. Po uwolnieniu w 1956 r. wrócił do rodzinnej Pensy, rozpoczynając nowe życie, skupione na pracy, studiach i rodzinie. Echa wojny po raz kolejny je zaburzyły. Tylko dzięki uporowi żony, która udowodniła, że w niewoli nie był – jak go oskarżono –  kolaborantem, został zrehabilitowany w 1963 r.

Historie ludzi o wyjątkowej sile i determinacji, jak Israil (Igor) Gurjewitsch, mogą Państwo poznać na https://unrecht-erinnern.info/. Gorąco namawiamy! Wystawa jest przygotowana w języku niemieckim oraz rosyjskim.

wstecz