78. rocznica przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf

Dzisiejsza uroczystość zorganizowana przez Muzeum we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urzędem Gminy Łambinowice upamiętniała wydarzenia sprzed 78 lat – przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 przed Pomnikiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. Po hymnie państwowym, jako pierwsi do mikrofonu zostali poproszeni uczestnicy powstania warszawskiego: Helena Kamerska i Stanisław Wołczaski. Po nich głos zabierali kolejno: dr Violetta Rezler-Wasielewska (dyrektor CMJW), Piotr Wach, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, reprezentujący Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Bułę; Magdalena Merta, odczytująca list od Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Później, w imieniu rodzin powstańców warszawskich przemawiał Jerzy Pietras, syn jeńca Stalagu 344 Lamsdorf, Stanisława Pietrasa.

Kolejnymi ważnymi elementami uroczystości, odbywającej się w asyście wojskowej 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach, były: apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów i zniczy.

Po uroczystości przy pomniku, którą prowadziła dr Anna Wickiewicz (kierowniczka Działu Edukacji i Wystaw CMJW) nastąpiło otwarcie ekspozycji plenerowej „Koniec i początek. Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej”, prezentowanej przed budynkiem Muzeum w Łambinowicach. Do jej zwiedzania zaprosiła dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska, a przygotowaną na tę okazję prelekcję wygłosił dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego CMJW.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, natomiast patronat medialny: TVP 3 Opole, Nowa Trybuna Opolska, Radio Opole S.A., Radio DOXA i Nowiny Nyskie.

Uroczystość poprzedziło we środę, 5 października, spotkanie Heleny Kamerskiej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Opolu oraz rozpoczęcie trzydniowej akcji „Tu byli”, o której szczegółowo poinformujemy po jej zakończeniu.

W załączeniu listy od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Teren przy pomniku...
Teren przy pomniku...
Teren przy pomniku...
Teren przy pomniku...
Przed mikrofonem,...
Przedstawiciele...
Przed mikrofonem...
Przed mikrofonem...
Teren przy pomniku...
wstecz