Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zbiory cyfrowe

  • Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene
  • Charakterystyka zespołu

Archiwalia - Wehrmachtauskunftstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene

Realizacja: Ideo

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego