Wystawa czasowa pt. Europa zaczyna się w… Łambinowicach. Miasta i Miejsca Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Wystawa stworzona przez Komisję Europejską przedstawia wybrane miejsca i obiekty, których historia niesie uniwersalne przesłane nawołujące do poszanowania godności ludzkiej, praw człowieka i humanitaryzmu – wartości uznawanych za fundament procesu integracji europejskiej. Wśród obiektów przedstawionych na fotografiach są np. centrum starożytnych Aten, Park Archeologiczny w Ostii czy powstały w duchu Wiosny Ludów hymn narodowy Słowacji, a z Polski historyczna Stocznia Gdańska, Konstytucja 3 Maja, zabytki związane z Unią Lubelską oraz Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej - Łużna-Pustki nr 123.

Od marca 2020 r. posługiwanie się zaszczytnym tytułem Europejskiego Znaku Dziedzictwa przysługuje również Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych i Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ekspozycję uzupełniają więc dokumenty i artefakty składające się na bogatą historię CMJW i wyjaśniają znaczenie łambinowickiego miejsca pamięci dla budowania tożsamości współczesnych Europejczyków.

lista wystaw