Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Tatusiu, kiedy wrócisz?” Polskie rodziny w latach II wojny światowej!

Celem twórców wystawy było pokazanie, że II wojna światowa zmieniła w sposób nieodwracalny życie wielu polskich rodzin, rozdzielając – na miesiące, lata, a czasami już na zawsze – najbliższe sobie osoby: małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo. Ten złożony problem został przedstawiony za pomocą korespondencji jenieckiej.Inspiracją do powstania wystawy stał się zbiór rysunków i kartek, przechowywanych w zbiorach Muzeum. Ich twórcami były dzieci z przedszkola, prowadzonego w Kraśniku przez nauczycielkę i społeczniczkę Janinę Suską, która w 1943 r. wysłała rysunki do polskich jeńców Oflagu VI B Dössel. Muzealny zespół odkrył wiele interesujących wątków dotyczących tej historii. Dzięki pomocy miejscowych badaczy udało się dotrzeć do interesujących dokumentów archiwalnych, a także do kilku dawnych wychowanków kraśnickiego przedszkola, którzy zgodzili się na nagranie relacji. W ten sposób powstał film towarzyszący ekspozycji. Z czasem do projektu włączono też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kraśniku, Przedszkola Niepublicznego im. bł. Matki Teresy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu i Publicznego Przedszkola w Łambinowicach oraz żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, kartki świąteczne przygotowane przez wychowanków wymienionych przedszkoli trafiły do polskich żołnierzy na misjach, m.in. w Afganistanie, a także do kombatantów z lat II wojny światowej.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego