Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt. „Za drutami oflagów (1939–1945)”

Na wystawie czasowej pt. „Za drutami oflagów (1939–1945)” prezentowane są akwarele autorstwa mjr. Rudolfa Fryszowskiego ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego oraz przedmioty codziennego użytku jeńców, znajdujące się w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Wystawa przybliża losy polskich oficerów w obozach jenieckich Wehrmachtu, ukazując niemal każdy aspekt życia oflagów. Autor akwareli mjr Rudolf Fryszowski trafił do niewoli 19 września 1939 r., był przetrzymywany w oflagach II A Prenzlau, II E Neubrandenburg oraz II D Gross Born. Przez ok. 5 lat z niemal fotograficzną precyzją dokumentował obozowe realia. Wśród prac znajdują się zatem te pokazujące wygląd obozu, wnętrze baraku, życie religijne, kulturalno-oświatowe czy sport, jak i portrety jenieckie.

Akwarele uzupełniają przedmioty należące do polskich żołnierzy, przetrzymywanych w różnych obozach Wehrmachtu. Te oryginalne pamiatki, m.in. korespondencja jeniecka, biżuteria wykonana w obozie, nieśmiertelniki, menażki i inne, jeszcze lepiej unaocznią zwiedzającym życie w niewoli.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego