Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt. „Pejzaż wewnętrzny”

Wystawa prezentowana w ramach 8. Opolskiego Festiwalu Fotografii. Pejzaż wewnętrzny Tomasza Michałowskiego to fotografowany krajobraz, który staje się mistyczną formą, wzbogacającą widzenie i myślenie autora odkrywającego nowy świat, do którego pragnie dojść, ale wcześniej musi wycofać się ze starego. T. Michałowski stosuje skomplikowane sposoby użycia długich czasów otwarcia migawki, pozwalające na uzyskanie różnego rodzaju efektów. Zaburza tym relacje czasowe, sugerując wykroczenie poza ramy dostępnych nam form percepcji, by zwrócić się w stronę refleksji i zadumy nad miejscem człowieka w otaczającym świecie.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego