Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt. „Między pamięcią a zapomnieniem archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”

Wystawa zwraca uwagę na fakt, że archeologia w dzisiejszych czasach nie polega jedynie na poznawaniu odległej (pra)dawnej przeszłości człowieka, ale skupia się też na nieodległej przeszłości. Archeologia może być pomocna w przywracaniu pamięci o ludziach, miejscach i rzeczach związanych np. z I wojną światową.

Młodzi naukowcy: dr Dawid Kobiałka (Polska Akademia Nauk) oraz dr Kornelia Kajda i mgr Mikołaj Kostyrko (oboje z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) pod kierunkiem prof. dr. hab. Arkadiusza Marciniaka, swymi badaniami objęli teren, na którym w latach I wojny światowej istniał obóz jeniecki w Czersku. Przetrzymywano w nim kilkadziesiąt tysięcy jeńców carskich (w tym Polaków), rumuńskich, włoskich, angielskich i francuskich.

Wystawa prezentuje możliwości, jakie dają współczesne techniki. Materialne relikty XX wieku, z którymi mamy do czynienia na terenie poobozowym w Czersku, traktowane są jako wartościowe dziedzictwo archeologiczne, wobec których stosuje się nieinwazyjne metody badania takie jak lotnicze skanowanie laserowe czy rekonesans terenowy, bez konieczności prac wykopaliskowych. 

Ekspozycja zawiera fotografie reliktów z tamtego okresu, a więc przedmioty, którymi posługiwali się jeńcy wojenni: elementy mundurów, naczynia metalowe, szklane butelki, puszki po konserwach, naczynia do gotowania, fragmenty drutu kolczastego czy elementy papy dachowej. Prezentowane są też liczne zdjęcia więzionych tam żołnierzy, niemieckie propagandowe pocztówki przedstawiające obóz jeniecki, archiwalne dokumenty oraz zdjęcia lotnicze wykonywane już podczas prac badawczych.

Z plansz wystawy można poznać kontekst historyczny wybuchu I wojny światowej oraz powstawania infrastruktury do przetrzymywania pojmanych żołnierzy. Odnajdziemy tam również treści spisanych wspomnień, które obrazują ciężkie, obozowe warunki.

Wystawa pozostaje w Muzeum do 15 maja br.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego