Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt. Zapomniane ofiary nazistowskiej eutanazji – mord na pacjentach śląskich zakładów leczniczych ...

Wystawa rekonstruuje mało znaną historię pseudomedycznych praktyk prowadzonych przez nazistów w latach 1939-1945 wobec pacjentów zakładów leczniczych Śląska. Autorzy ekspozycji dokumentują praktyki metodycznej eksterminacji chorych umysłowo i niepełnosprawnych psychicznie, które stosowano już w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Podkreślają fakt, iż praktyka wykonywania eutanazji wobec wybranej ludności podbitych terenów była początkiem masowego procederu realizowanego wkrótce w komorach gazowych obozów koncentracyjnych.

Ekspozycję tworzy 20 ilustrowanych plansz, opracowanych w językach polskim i niemieckim.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego