Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt. Muzeum na 5+

Ekspozycja czasowa Muzeum na 5+ to propozycja inna niż dotychczasowe, bowiem prezentowany jest tylko jeden eksponat: drewniany zegar szafkowy, wykonany przez byłych jeńców wojennych w 1984 r. Jego prototyp polscy jeńcy zrobili w Stalagu II A Neubrandenburg w 1940 r.

Nowa ekspozycja skupia uwagę na tym obiekcie, aby – w roku jubileuszu 55-lecia naszego Muzeum  – skłonić do refleksji nad istotą czasu, kluczowego zarówno w codziennej praktyce muzealników, jak i w doświadczeniu jeńców wojennych, dla których jego upływ był zarówno miernikiem niewoli, jak i zwiastunem nadziei na odzyskanie wolności.

Ekspozycja jest prezentowana w Opolu od 18 maja do 30 czerwca br.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego