Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt. "Das Reichsparteitagsgelände im Krieg – Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit ... "

Das Reichsparteitagsgelände im Krieg – Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit / Nie tylko proces...Norymberga i jeńcy wojenni (1939–1945) to wystawa czasowa. Jest ona efektem pracy siedmiorga historyków, którzy spenetrowali archiwa, biblioteki, stowarzyszenia ofiar i muzea w Niemczech i poza ich granicami. Wykorzystane materiały pochodzą z ponad osiemdziesięciu instytucji oraz od osób prywatnych z piętnastu krajów. Posłużyły one do odtworzenia nieznanej, zarówno w Polsce, jak i Niemczech, historii obozów funkcjonujących podczas II wojny światowej w Norymberdze, a konkretnie na terenie, na którym w latach 30. XX w. odbywały się zjazdy partii nazistowskiej. Ów olbrzymi kompleks architektoniczny służący celom ideologiczno-propagandowym narodowego socjalizmu, przekształcił się w 1939 r. w miejsce izolacji setek tysięcy jeńców wojennych i robotników przymusowych z Polski, państw Beneluxu, Francji, Jugosławii, ZSRR, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA.

Będąca efektem projektu mobilna wystawa (przygotowana w językach polskim i niemieckim) zwraca szczególną uwagę na losy trzech grup jenieckich: żołnierzy z Polski ("wrześniowców" i powstańców warszawskich), ZSRR i Włoch, dla których wspólnym doświadczeniem był obowiązek pracy. Jeńcy zatrudniani w rozmaitych zakładach przemysłowych w Norymberdze i regionie środkowej Frankonii, pracowali często w skrajnie trudnych warunkach, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie życie. Ekspozycja przypomina ich zbiorowe i indywidualne losy.

Wystawa powstała dzięki współpracy Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów NSDAP w Norymberdze i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych oraz przy finansowym wsparciu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" z Berlina.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego