Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Prezentacja wystawy pt."Aura śladów"

Wystawę fotografii Tomasza Walczaka prezentujemy w ramach 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii, zatytułowanego w tym roku Czas utrwalony. Jak pisze Autor zdjęć, format i charakter prac wystawienniczych – unikatowy pozytyw polaroidowy 8,5x10,7 cm – pobudza do bezpośredniego kontaktu i likwiduje dystans na linii widz-dzieło. Estetyka starej fotografii, połączona z dokumentalnym zapisem przestrzeni miejskiej o niejednoznacznych skojarzeniach, nacechowanym niedopowiedzeniami – które wynikają z zagadkowego charakteru przedstawionych obiektów – silnie oddziałuje na wyobraźnię widza, dając pole do snucia fantazji i własnych interpretacji. Prace zachęcają do zadawania pytań o percepcję czasu i przestrzeni w fotografii.

Tomasz Walczak (ur. 1976 r.) mieszka w Warszawie. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Zajmuje się głównie nurtem fotografii dokumentalnej i reportażowej. Swoje prace prezentował na licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych. Porusza tematy związane z fenomenologią przestrzeni miejskiej i napięciami występującymi pomiędzy jej składnikami. W swoich ostatnich realizacjach zachęca do podejmowania dyskusji dotyczącej przetwarzania rzeczywistości, czerpiącej z pogranicza świata realnego i fikcji oraz do stawiania pytań o percepcję czasu i przestrzeni w fotografii.

Wystawa będzie prezentowana do 10 listopada br.

lista wystaw

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego