Muzeum w Łambinowicach

| << |

Budynek Muzeum w Łambinowicach

Siedziba muzeum w Łambinowicach znajduje się na obrzeżach najstarszego obiektu poligonu wojskowego Lamsdorf, nazywanego w przeszłości obozem I (Lager I, a pierwotnie obozem artylerii pieszej – Fusslager). Do końca II wojny światowej, z niedługimi przerwami było to miejsce stacjonowania i szkolenia najpierw pruskich, a następnie niemieckich żołnierzy; także siedziba ich dowództwa. W latach wojny prusko-francuskiej przetrzymywano tu jeńców francuskich, a podczas I wojny światowej żołnierzy państw ententy. W okresie międzywojennym zabudowania obozu I, tak jak i obozu II, były zamieszkiwane przez niemieckich imigrantów przybyłych w większości z polskiej części Górnego Śląska (głównie pracowników Dyrekcji Kolei Rzeszy w Katowicach i ich rodziny, którzy w związku z koniecznością przeniesienia siedziby dyrekcji do Opola, tutaj oczekiwali na wybudowanie nowego gmachu i mieszkań) oraz uczestników organizowanych tu szkoleń o charakterze sportowym i militarnym. W czasie II wojny światowej na tym terenie znajdowało się m.in. zaplecze administracyjno-gospodarcze obozów jenieckich.

Z pierwotnej zabudowy tzw. obozu I zachowały się znajdujące się w pobliżu muzeum budynki dawnej wartowni i kasyna oficerskiego, a także domy mieszkalne (w większości z pruskiego muru) usytuowane wzdłuż asfaltowej drogi prowadzącej przez wieś. Budynek główny muzeum został wzniesiony w latach trzydziestych XX w. jako siedziba niemieckiej komendantury poligonu. Do muzeum należy on od momentu utworzenia tej placówki w 1964 r. W tym czasie był kilkakrotnie modernizowany, podobnie jak też sąsiadujący z nim budynek dawnej wartowni, który znajduje się tuż przy wjeździe na drogę wiodącą niegdyś do obozu, a dzisiaj w głąb lasu przez teren drugiego z łambinowickich stalagów do Szadurczyc. W obydwu obiektach są prezentowane wystawy. Stała ekspozycja muzeum obejmuje całokształt problematyki jenieckiej okresu II wojny światowej oraz dzieje obozów w Lamsdorf/Łambinowicach.

Na wprost muzeum znajduje się okazały budynek dawnego kasyna oficerskiego z pruskiego muru. Jest on siedzibą Gminnego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.