Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Plan działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w 2018 r.

1. W zakresie organizowania i współorganizowania konkursów, warsztatów, lekcji i prelekcji muzealnych, spotkań z ludźmi kultury i nauki:

  • organizację we współpracy z CMJW ośmiu spotkań w ramach cyklu kulturalnego „Łambinowickie Spotkania Muzealne”,
  • organizację we współpracy z CMJW sześciu spotkań w ramach cyklu kulturalnego „Twarze Opola”,
  • współorganizację XXVI edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci,
  • zabieganie o środki finansowe na organizację X edycji konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”.

2. W zakresie działalności dokumentacyjnej muzeum – wsparcie organizacyjne i promocyjne ogólnopolskiej zbiórki pamiątek jenieckich, w tym przede wszystkim udział w przygotowaniu kampanii społecznej w mediach.

3. W zakresie promocji Stowarzyszenia:

  • wydanie kalendarzyka Stowarzyszenia na rok 2019 (z informacją o możliwości przekazywania na rzecz Stowarzyszenia 1% należnego podatku dochodowego),
  • rozbudowanie informacji o działalności Stowarzyszenia w internecie (podstrona: Stowarzyszenie na stronie Muzeum).

4. W zakresie pozyskiwania środków finansowych od osób prawnych i fizycznych na wspieranie działalności muzeum i utrzymanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach:

  • zabiegi o pozyskiwanie nowych członków zwyczajnych i członków wspierających,
  • propagowanie działalności Stowarzyszenia i idei przeznaczania na jego cel 1% należnego podatku dochodowego, m.in. poprzez zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń na rozmaitych stronach internetowych i portalach informacyjnych; przygotowywanie apeli do członków Stowarzyszenia i osób dotychczas udzielających mu tego typu wsparcia.

5. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi.


Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Iwona Konopnicka
Zastępca Prezesa – Edwarda Turkiewicz
Sekretarz – Renata Kobylarz-Buła
Skarbnik – Agnieszka Lechun
Członek – Jerzy Krasnodębski

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego