Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613/X A

Autorka książki, profesor socjologii na Uniwersytecie Łódzkim rekonstruuje wojenne losy swojego dziadka, kpt. Konrada Majcherskiego, jeńca Dulagu B Lamsdorf oraz oflagów: X A Itzehoe, X A Sandbostel, X C Lübeck i II C Woldenberg. Robi to przede wszystkim na podstawie rodzinnego archiwum, troskliwie przez lata przechowywanego, a informacje z niego zaczerpnięte, konfrontuje z innymi źródłami i z literaturą. Szczegółowej analizie jest w książce poddana, zaprezentowana w całości, wojenna korespondencja dziadka z żoną i córką, oraz zdjęcia, które razem okazują się fantastycznym źródłem wiedzy o opisywanych ludziach i czasie, w jakim przyszło im żyć. Publikacja jest prekursorską w polskiej socjologii pracą, prezentującą autorską metodę rekonstrukcji biograficznej. Stanowi rodzaj przewodnika w opracowaniu rodzinnych archiwów. Zawiera bogatą bibliografię, a w Aneksie pomieszczone zostały biogramy oficerów wymienionych w listach i notatkach kpt. Konrada Majcherskiego. Warto lekturę tej pracy połączyć z poznaniem książki, która ją poprzedziła: Za drutami oflagów. Studium socjologiczne.


Autor: Anna Matuchniak-Krasuska
Liczba stron: 178 + il.
Miejsce i rok wydania: Opole 2016

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego