Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Lista recenzentów

dr hab. Robert Majzner, prof. UH-P
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

dr hab. Stanisław Senft
(Opole)
 


Opole, 16.01.2017 r.

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego