Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Lorem ipsum dolor sit amet

lista zdjęć i filmów

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego