Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Za drutami oflagów. Studium socjologiczne

Publikacja prof. Anny Matuchniak-Krasuskiej, profesora socjologii w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, jest interesującym studium historyczno-socjologicznym, poświęconym życiu polskich oficerów w obozach Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Autorka analizuje w nim życie w oflagach, skupiając swoją uwagę na mechanizmach rządzących jenieckimi społecznościami i różnych metodach adaptacji jeńców do warunków obozowych. Zwraca też uwagę na działania, służące przetrwaniu niewoli: pracę obozowych teatrów, rozkwit twórczości plastycznej oraz sport. Książka jest ciekawie napisana, prosty język ułatwia zrozumienie socjologicznych zawiłości, a bogaty materiał ilustracyjny przybliża treść. Publikacja jest tym cenniejsza, że stanowi pierwsze naukowe opracowanie socjologiczne w polskiej literaturze dotyczącej jeniectwa. Dotychczas problem ten - jak zaznaczyła autorka - sygnalizował tylko jeden z historiografów życia obozowego, Marek Sadzewicz, w czasie II wojny światowej jeniec, a później autor znakomitej publikacji wspomnieniowej pt. "Oflag". Tym samym książka prof. A. Matuchniak-Krasuskiej wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie naukowym oraz w badaniach nad pamięcią i historią. Publikacja powstała na podstawie zbiorów muzealnych i archiwalnych, w tym archiwum prywatnego autorki, dotyczącym jej dziadka - kpt. Konrada Majcherskiego, oficera 25 pułku piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego, jeńca wojennego numer 613 X A - Dulagu B Lamsdorf i oflagów X A Itzehoe, X A Sandbostel, X C Lübeck, II C Woldenberg, oraz rozpraw historycznych i książek wspomnieniowych.


Autor: Anna Matuchniak-Krasuska
Liczba stron: 280
Miejsce i rok wydania: Opole 2014

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego