Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera

W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera to opracowany tekst oryginalnego dziennika, jaki Franciszek Brzeziński - jeniec oflagów VII B Eichstätt i VII A Murnau prowadził regularnie od przedednia wojny aż do pierwszych miesięcy po wyzwoleniu. Ten osobisty dokument w głównej mierze dotyczy pięcioletniego pobytu jego autora w Oflagu VII A Murnau, dzięki czemu uzupełnia dotychczasową wiedzę o tym obozie, będąc zarazem doskonałą ilustracją życia oficerów polskich w niewoli niemieckiej podczas II wojny. Począwszy od 24 sierpnia 1939 r. aż do 30 czerwca 1945 r. F. Brzeziński w zwięzłej formie zapisywał z kronikarską dokładnością wszystko to, co uważał za ważne i interesujące: o sobie, o współtowarzyszach niewoli, o niemieckiej załodze obozowej, o oflagowym życiu, a także informacje o wydarzeniach w kraju i w Europie, które docierały do obozu. Niezwykle cenny jest fakt, że myśli te formułowane były na gorąco, co niewątpliwie zwiększa wartość tego dokumentu.


Autor: Franciszek Brzeziński
Liczba stron: 191 + il.
Miejsce i rok wydania: Opole 2014

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego