Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Twarze Opola. Twarze Muzeum 1 tom

Na pięćdziesięciolecie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, które zbiegło się z siedemdziesiątą rocznicą zakończenia II wojny światowej, ukazała się publikacja poświęcona ludziom ważnym dla miasta i naszego Muzeum. Nosi ona taki sam tytuł, jak cykl spotkań organizowanych w opolskiej siedzibie Muzeum od 2012 r. Tom I zawiera prezentację sylwetek 20 opolskich naukowców, literatów, artystów, działaczy i pasjonatów, którzy byli bohaterami wspomnianego cyklu spotkań. Twarze Opola. Twarze Muzeum to postacie zarówno z pierwszego planu, jak i te żyjące w cieniu lub wręcz zapomniane, wszystkie jednak ważne dla miasta i naszej instytucji. Szkice im poświęcone, mają różnorodną formułę: całościowych biografii, recenzji twórczości, wywiadów czy tekstów autorefleksyjnych. Dodatkowym walorem książki jest wysoki poziom edytorski, w tym ciekawe ilustracje, przedstawiające np. uchwycone okiem obiektywu detale z nieistniejącej już cementowni czy jenieckiego obozu bądź bohaterowie w ich pracowniach, wśród bliskich i przyjaciół. Lektura książki tak bardzo związanej z naszym najbliższym otoczeniem, na pewno okaże się zajmująca. Trwają prace nad przygotowaniem tomu II.


Redaktor tomu: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 198
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego