Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, zeszyt 5

Najnowszy - piąty zeszyt Szkiców z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność poświęcony jest powstańcom warszawskim, którzy przeszli przez Stalag 344 Lamsdorf (w dzisiejszych Łambinowicach). W gronie autorów są badacze z rozmaitych środowisk i instytucji w kraju i za granicą, prezentujący różne punkty widzenia.

W zeszycie znajdą Państwo artykuły naukowe i opracowania materiałów źródłowych, przybliżające życie i dokonania osób, które dotąd nie były raczej kojarzone z Powstaniem Warszawskim, a tym bardziej z pobytem w niemieckiej niewoli. Są tam więc teksty dotyczące: skoczka-cichociemnego Stefana "Starby" Bałuka, zasłużonej lekarki-pionierki tworzenia szkół rodzenia Jadwigi Beaupré, wieloletniego dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Aleksandra Gieysztora, zasłużonego badacza zbrodni katyńskiej i Powstania Warszawskiego prof. Janusza Zawodnego, wybitnego reżysera teatralnego Leona Schillera, dziennikarza, piłsudczyka i socjalisty Wacława Zagórskiego, wreszcie epizodu związanego z pobytem w Lamsdorf twórcy Pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Obok losów indywidualnych w zeszycie ukazały się także szkice poświęcone bohaterom zbiorowym, a wśród nich papierosiarzom z pl. Trzech Krzyży oraz harcerzom z konspiracyjnych Szarych Szeregów. Ponadto w publikacji zamieszczono interesujące jenieckie wspomnienia Wiktora Natansona "Humięckiego" oraz tekst o materiałach dotyczących powstańców-jeńców Stalagu 344 Lamsdorf, zgromadzonych w Muzeum Powstania Warszawskiego.


Redakcja naukowa: Piotr Stanek
Liczba stron: 204 + il.
Miejsce i rok wydania: Opole 2013

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego