Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344

Publikacja jest kompleksową monografią pobytu ok. 6 tys. powstańców warszawskich w Stalagu 344 Lamsdorf, napisa­ną na podstawie zbiorów muzealnych i archiwalnych, krajowych i zagranicznych, oraz rozpraw historycznych i książek wspomnieniowych. Publikacja przybliża rozmaite kwestie, poczynając od przybycia powstańców do obozu, poprzez warunki, jakie w nim zastali i traktowanie, aż po ich ewakuację na początku 1945 r. Analizuje postawy powstańców-jeńców wobec obozowej rzeczywistości, w tym próby organizowania życia kulturalno-oświatowego, sportowego i religijnego oraz wzajemne relacje. Przedstawia różne powstańcze grupy, gdyż w obozie – obok dorosłych mężczyzn-żołnierzy AK, znaleźli się także młodociani i kobiety. Prezentuje wreszcie sylwetki wielu znanych osób, które zapisały się dziejach Polski. Książka została opatrzona interesującym i wcześniej niepublikowanym materiałem ilustracyjnym. Wydano ją na dobrym poziomie edytorskim.


Autor: Piotr Stanek
Liczba stron: 176
Miejsce i rok wydania: Opole 2015
Seria wydawnicza pt. „Jeńcy Lamsdorf”

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego