Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau

Publikacja profesor dr hab. Danuty Kisielewicz, historyka i politologa z Uniwersytetu Opolskiego, która specjalizuje się w problematyce jenieckiej, poświęcona jest Oflagowi VII A Murnau. Jest to kompleksowa monografia jednego z największych obozów oficerskich dla polskich jeńców wojennych w niemieckim systemie jenieckim. Napisana została na podstawie zbiorów muzealnych i archiwalnych, krajowych i zagranicznych, oraz rozpraw historycznych i książek wspomnieniowych. Przybliża kwestię organizacji Oflagu VII A Murnau, życia codziennego jeńców i ich traktowania przez Wehrmacht, rozległej działalności kulturalno-oświatowej, jenieckiej konspiracji wojskowej oraz pamięci o tym miejscu, którą murnauczycy po wojnie kultywowali. Interesujące spojrzenie na różne kwestie dotyczące codzienności polskich jeńców w niewoli niemieckiej, przystępny język oraz bogata szata graficzna sprawiają, iż jest to publikacja, po którą sięgnąć mogą zarówno zawodowi historycy, jak i inni odbiorcy. Książka została wydana przez nasze muzeum oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.


Autor: Danuta Kisielewicz
Liczba stron: 223
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego