Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień

Publikacja wydana przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu jest efektem realizacji projektu wydawniczego "Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień", dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. W książce zawarto 15 niepublikowanych wcześniej wspomnień i fragmentów dzienników powstańców warszawskich - żołnierzy Armii Krajowej, którzy po upadku powstania znaleźli się w niewoli niemieckiej. Ukazują one zróżnicowane losy tej wyjątkowej grupy jenieckiej: dorosłych mężczyzn, ale i kobiet oraz niepełnoletnich dziewcząt i chłopców. W szerokim spektrum przeżyć i doświadczeń jeńców-powstańców znajduje się jeniecka rzeczywistość, od momentu kapitulacji i wymarszu ze stolicy, poprzez obozy przejściowe i stałe, transporty między nimi, pracę przymusową w komandach roboczych, ewakuację, aż po odzyskaną wolność. Znajduje się tam nie tylko walka z ciężką obozową rzeczywistością - głodem, zimnem, depresją czy nudą, ale i przykłady pomysłowości, przedsiębiorczości i poczucia humoru jeńców oraz walka o ludzką godność. Praca zawiera także wzbogacające przekaz ilustracje, syntetyczny szkic o niewoli powstańców warszawskich, selektywną bibliografię czy słowniczek trudniejszych pojęć.


Wybór relacji: P. Stanek, A. Dzierżanowska
Liczba stron: 177 + il.
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego