Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 40

Tom 40 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” jest tomem szczególnym. To już czterdziesta edycja periodyku. Fakt ten skłania do refleksji nad tym czasopismem. Analiza zawartości i przemian, jakim ulegał, oraz perspektywy życia wydawniczego, zostały przedstawione w pierwszym artykule. Wszystkie teksty z najważniejszych działów tomu 40 dotyczą już jednak jeniectwa w latach I wojny światowej. Ma to związek z przypadającą w roku 2018 rocznicą zakończenia wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tego też powodu tom ukazał się jako „Wydanie specjalne” i w istocie takim jest. Siedem artykułów, których autorzy reprezentujący różne środowiska naukowe, przedstawiają stan badań nad losami żołnierzy, przede wszystkim Polaków, w niewoli w latach 1914–1918, oraz ich miejscem w pamięci zbiorowej. Zawierają zatem sporą dawkę wiedzy na ten temat i z pewnością są lekturą godną polecenia.


Redaktor tomu: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 240
Miejsce i rok wydania: Opole 2017

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego