Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 38

38 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” dotyka zagadnień związanych z ostatnim okresem II wojny światowej, a zarazem końcowym etapem niewoli tysięcy jeńców wojennych różnych narodowości. Rocznik rozpoczyna tekst poświęcony dokumentowaniu i upamiętnieniu zbrodni katyńskiej w Muzeum Katyńskim, które w 2015 r. rozpoczęło funkcjonowanie w nowej siedzibie. Kolejne artykuły autorstwa polskich i niemieckich badaczy dotyczą polityki niemieckich władz wojskowych wobec jeńców w obliczu końca wojny oraz sytuacji żołnierzy z Polski, Wielkiej Brytanii i ZSRR, m.in. w obozach na terenie kraju związkowego Mecklenburg-Vorpommern czy w śląskim Bankau (Bąków k. Kluczborka). Interesująco opracowana została sylwetka powstańca warszawskiego i jeńca obozów Wehrmachtu, a zarazem uzdolnionego karykaturzysty Stanisława Toegla. Do działu „Archiwum” trafiły z kolei materiały odnoszące się do ewakuacji jeńców brytyjskich ze Stalagu 344 Lamsdorf oraz dokumentacja jednego z obozów repatriacyjnych we Włoszech. W roczniku opublikowane zostały też teksty potomków byłych jeńców obozów niemieckich, którzy przedstawili wojenne losy swoich ojców. W stałych częściach rocznika znalazły się recenzje najnowszych wydawnictw, sprawozdania z konferencji oraz inne teksty informujące o działalności muzeum.


Redaktor tomu: Renata Kobylarz-Buła
Liczba stron: 232
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego