Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Geprüft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Publikacja jest kolejnym wydawnictwem ukazującym się w serii "Katalog Zbiorów". Prezentuje interesujące i mało znane szerszej publiczności zbiory. Listowniki, kartki korespondencyjne i pocztowe, listy czy w końcu znaczki i "pocztówki", znajdujące się w kolekcji, pochodzą z wielu obozów dla jeńców i internowanych, w których przetrzymywani byli w latach II wojny światowej polscy żołnierze. Muzealne zbiory korespondencji jenieckiej liczą kilka tysięcy obiektów, które można postawić w jednym szeregu z największymi kolekcjami muzealnymi i prywatnymi o takiej tematyce w Polsce. Ten niezwykły zbiór, oprócz wartości historycznej i naukowej, a w wielu przypadkach również artystycznej, posiada ponadto wyjątkowe znaczenie emocjonalne, spotykane również wśród innych zabytkowych obiektów, ale tu zwielokrotnione z uwagi na tragiczny wojenny kontekst.

Przygotowania wstępu i opracowania zbiorów dokonali Aleksander Klak i Krzysztof Krupa. Autorzy stworzyli przy tym rodzaj przewodnika, wskazując najcenniejsze walory kolekcji filatelistycznej. Publikacja dzięki dołączonej płycie DVD, która zawiera przegląd całego zbioru, stanowi kompendium wiedzy o muzealnej kolekcji filatelistycznej.


Wstęp i opracowanie: Aleksander Klak i Krzysztof Krupa
Liczba stron: 112 + il.
Miejsce i rok wydania: Opole 2013

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego