Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

XXVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” - edycja odwołana

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXVIII edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 27 marca 2020 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są dr Anna Wickiewicz i Michał Nadybski.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną (spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2) i wprowadzonymi w całym kraju środkami bezpieczeństwa zdrowotnego podjęliśmy trudną decyzje o odwołaniu tegorocznego finału XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci.

lista programów

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego