Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

XXVI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłaszają XXVI edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 2 kwietnia 2018 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest dr Anna Wickiewicz.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

lista programów
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego