Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

X Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłaszają X edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność, którego finał wojewódzki odbędzie się 31 marca 2017 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania historią Śląska Opolskiego w XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej i dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz rozumienie ich różnorakich współczesnych implikacji. Konkurs służy też inspirowaniu do zajęcia czynnej postawy wobec otaczającej rzeczywistości i kształtowania przyszłości z uwzględnieniem bolesnych doświadczeń przeszłości. Organizatorom przyświeca także chęć rozwijania wrażliwości, szacunku, tolerancji i umiejętności prowadzenia dialogu oraz radzenia sobie z uprzedzeniami i stereotypami.

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu prosimy zainteresowanych o przesłanie zgłoszeń – wypełnionej karty uczestnika w terminie do 22 marca 2017 r. na adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,  ul. Minorytów 3, 45-017 Opole lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem: „konkurs wiedzy”. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest mgr Bartosz Janczak.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

lista programów
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego