Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Sprawozdanie z działalności w 2015 r.

Rok 2015 był dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu rokiem jubileuszowym, w którym instytucja ta obchodziła swoje 50-lecie. Zbiegło się ono z 70-tą rocznicą zakończenia II wojny światowej. Te dwie rocznice zdeterminowały większość zadań statutowych muzeum, które zostały zrealizowane. Ich przebieg był sprawny i efektywny.

Uwagę zwraca np. wzrost liczby nowych zabytków w zbiorach Muzeum, a także kontynuacja prac nad cyfrową bazą danych o polskich jeńcach wojennych w niewoli niemieckiej w latach II wojny światowej, którą ponownie udało się istotnie powiększyć. Muzeum odniosło duże sukcesy w działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej. Efektem pracy badawczej była nieodnotowana wcześniej liczba aż siedmiu wydawnictw naukowych i popularnonaukowych, a także organizacja i współorganizacja naukowych spotkań oraz liczne wystąpienia naukowe pracowników Muzeum. Z dobrym przyjęciem odbiorców spotkała się nowa ekspozycja o charakterze czasowym pt. 51/50. Wystawa jubileuszowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, której tworzeniu towarzyszyła promocja w internecie. Bardzo pozytywne oceny zdobyła także nowa strona internetowa muzeum i miejsca pamięci, a duże zainteresowanie prezentacją naszych wystaw czasowych, pozwoliło na dalszą popularyzację problematyki jenieckiej w wielu środowiskach. Różnorodność oferty edukacyjnej, w której uwagę zwracały zajęcia aktywizujące połączone m.in. z możliwością obejrzenia w miejscu pamięci spektaklu Przerzucane słowa w wykonaniu Teatru Eko Studio z Opola, wzbogacone dodatkowo w kilku rocznicowych dniach października spotkaniami z jeńcami-powstańcami warszawskimi czy kolejne edycje projektu edukacyjnego „Lamsdorf-Auschwitz, Auschwitz-Lamsdorf” oraz cyklicznych konkursów recytatorskiego, wiedzy i na projekt historyczny związany z miejscami pamięci, skutkowała zainteresowaniem i pochlebnymi opiniami, jakie słyszeliśmy ze strony uczestników zajęć. Z powodzeniem był kontynuowany cykl kulturalny „Twarze Opola”, służący prezentacji i popularyzacji postaci ważnych dla miasta i naszego muzeum. Tak duża aktywność spowodowała wzrost liczby odbiorców działań CMJW. Duża część tych przedsięwzięć była realizowana we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami, placówkami kulturalnymi, naukowymi i oświatowymi, z organizacjami pozarządowymi. Nawiązane zostały nowe kontakty. Działalność muzeum była odnotowywana przez środki masowego przekazu. Została też uhonorowana złotym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz medalem „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, a edytorski poziom wydawnictwa muzeum doceniono nominacją w Konkursie im. Jana Długosza na dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój polskiej nauki i kultury.

Rok 2015 był też kolejnym, czwartym już rokiem, w którym instytucja zmagała się ze złą sytuacją finansową. Dotacja podmiotowa organizatora pokrywała wyłącznie koszty bieżące placówki, dotkliwie zmniejszone w poprzednich latach dużymi oszczędnościami, również w zatrudnieniu. Prowadzenie statutowej działalności merytorycznej było zasadniczo możliwe dzięki skuteczności muzeum w zdobywaniu środków zewnętrznych, głównie w otwartych krajowych konkursach ofert, także dzięki zapewnieniu przez organizatora środków na wkłady własne oraz dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników. Pieniądze zdobyte w Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dziedzictwo kulturowe, priorytet Miejsca Pamięci Narodowej pozwoliły m.in. na lepsze zatroszczenie się muzeum o powierzony mu poobozowy fragment Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, a także na przygotowanie dokumentacji budowlanej dla poprawy w najbliższej przyszłości własnej infrastruktury muzeum.

Pliki do pobrania

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego