Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Zarząd Rady Muzeum

Przewodnicząca
Iwona Solisz

Wiceprzewodnicząca
Danuta Kisielewicz

Sekretarz
Stanisław Senft

Członkowie

Witold Daniłowicz

Aleksander Iszczuk

Czesław Kantorczyk

Tomasz Karpiński

Marek Kawa

Krzysztof Krupa

Krystyna Macek-Kamińska

Rajmund Miller

Adam Siwek

Piotr Tarnowski

Czesław Wawrzyniak

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego