Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wsparcie rządu dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Sytuacja finansowa Centralnego Muzeum Więźniów Jenieckich w Łambinowicach ulegnie znaczącej poprawie. Od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie prowadzić placówkę wspólnie z samorządem regionu. Wkład Rządu w budżet Muzeum wyniesie 1.5 mln zł.


Źródło:
https://opole.tvp.pl/32800309/wsparcie-rzadu-dla-muzeum-wiezniow-jenieckich-w-lambinowicachopolu

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego