Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Spotkanie rodzin jenieckich

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego